קטעים נבחרים מתוך

ספר מורמון

Selections from the Book of Mormon, Hebrew. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Selections, 1981. Current edition, 1981.

The Book of Mormon in Hebrew is out of print.