Ìwé ti Mọ́mọ́nì

Ẹ̀rí Míràn ti Jésù Krístì

Book of Mormon, Yoruba. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Published in 2007. Current edition, 2007.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Yoruba Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
Ojú Ewé Àkòrí ti Ìwé ti Mọ́mọ́nìTitle Page Link Link
Ọ̀rọ̀ ÀsọṣãjúIntroduction Link Link
Ẹ̀rí Àwọn Ẹlẹ́ri Mẹ́taTestimony of Three Witnesses Link Link
Ẹ̀rí Àwọn Ẹlẹ́ri Mẹ́jọTestimony of Eight Witnesses Link Link
Ẹ̀rí Wòlĩ Joseph SmithTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
Àsọyé Ní Kúkúrú Nípa Ìwé ti Mọ́mọ́nìBrief Explanation Link Link
Amọ̀nà Fún Ìwé Mímọ́Illustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
1 Nífáì1 Nephi Link Link
2 Nífáì2 Nephi Link Link
Jákọ́bùJacob Link Link
Énọ́sìEnos Link Link
Járọ́mùJarom Link Link
ÓmúnìOmni Link Link
Àwọn Ọ̀rọ̀ ti Mọ́mọ́nìWords of Mormon Link Link
MòsíàMosiah Link Link
ÁlmàAlma Link Link
Hẹ́lámánìHelaman Link Link
3 Nífáì3 Nephi Link Link
4 Nífáì4 Nephi Link Link
Mọ́mọ́nìMormon Link Link
ÉtérìEther Link Link
MórónìMoroni Link Link
Backmatter Abbreviation Online Gospel Library
Atọ́ka Sí Ìwé Ti Mọ́mọ́nìReference Guide Link Link